Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
proud-for-love
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viapolciak polciak
proud-for-love
Może niektórych kobiet nie da się poskromić. Może potrzebują biegać na wolności, dopóki nie znajdą kogoś, tak dzikiego, aby biegał z nimi.
— Carrie Bradshaw / "Sex w wielkim mieście"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaseriale seriale
proud-for-love
proud-for-love
3251 bbd3
Reposted fromdailylife dailylife via100suns 100suns
proud-for-love
1864 4939
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
proud-for-love
6570 6667
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
proud-for-love
6271 fc54
Reposted fromrosewood rosewood viashakeme shakeme
proud-for-love
6696 1ecf 500
Reposted fromfelicka felicka viabaranczyk baranczyk
proud-for-love
Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców.
— Marek Hłasko
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viacytaty cytaty
proud-for-love
(...) między myśleniem o kimś a myśleniem, żeby o kimś nie myśleć jest nadzwyczaj cieńka granica.

J.L Wiśniewski "Grand"
Reposted fromjanusz-wisniewski janusz-wisniewski
proud-for-love
Sen to przecież taka mała śmierć.
— Janusz L. Wiśniewski ~Bikini
proud-for-love
Najważniejsze przekazuje się dotykowo...

Janusz L. Wiśniewski "Grand"
Reposted fromjanusz-wisniewski janusz-wisniewski
proud-for-love
- Często jest pan smutny?
- Smutny? Co panienka uważa przez "samotność"?
 - No, to że panu kołacze coś cały czas w sercu i boli pod mostkiem albo w brzuchu, i w duszy zbiera się deszcz, i chce się panu płakać całym sobą albo się upić, aby nie płakać?

J.L. Wiśniewski "Grand"
Reposted fromjanusz-wisniewski janusz-wisniewski
proud-for-love
9064 2d6c
Reposted fromluuuk luuuk vianuwanda nuwanda
proud-for-love
Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie..
— A. Rojek
proud-for-love

"Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy."

Jakub Żulczyk

Reposted fromUndomiel Undomiel vialentilka lentilka
proud-for-love
Kiedy ktoś na okrągło Cię rani, pomyśl o nim jak o papierze ściernym. Może Cię podrapać i lekko zranić, ale w końcu Ty będziesz obrobiony i wypolerowany, a on stanie się bezużyteczny!
— Chris Colfer
proud-for-love
7596 602f
You laugh like a little girl, and inside you think like a martyr.
The Brothers Karamazov, Fyodor Dostoevsky
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamaardhund maardhund
proud-for-love
2223 b0fd
Reposted fromjustMeee justMeee viamaardhund maardhund
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl