Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
proud-for-love
9893 e991
Reposted fromnathaliestriker nathaliestriker vialentilka lentilka
proud-for-love
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadne poczucie winy nie naprawi błędów przeszłości a żadne nerwy nie są w stanie zmienić przyszłości. "
— Pokolenie Ikea
proud-for-love
proud-for-love
8616 a7ee
Reposted fromsilentshout silentshout viawolalabym wolalabym
proud-for-love
9045 c00f
Reposted fromkattrina kattrina viapumpkinsoup pumpkinsoup
proud-for-love
7799 367a
Reposted fromrol rol viapumpkinsoup pumpkinsoup
proud-for-love
Reposted fromasiksik asiksik viakattrina kattrina
proud-for-love

"I am slowly learning that some people are not good for me, no matter how much I love them. I deserve someone who is gentle and kind, because my soul is getting tired. Realizing that I deserve something good is one of the first steps.”

— Michelle K., Why I Need To Say Goodbye To You.
Reposted fromkattrina kattrina
9365 b0a4 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viashakeme shakeme
proud-for-love
Dwadzieścia lat obnosisz swoją twarzyczkę i jeszcze nie wiesz, jaki ma wyraz: ani taki, ani siaki, taka maseczka, tylko imitacja twarzy. A twarz musi, musi mieć jakiś wyraz. Ale trzeba uważać, żeby się morda z twarzy nie zrobiła, morda, rozumiesz? Trzeba znaleźć swoją twarz... 
— Marek Hłasko
Reposted fromxokowi xokowi via100suns 100suns
proud-for-love

"Przez rok cierpiałem na jakąś chorobę mózgową, a zdawało mi się, że jestem zakochany."

— Bolesław Prus
Reposted fromnatelle natelle viamisspandora misspandora
7589 4fd0
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viashakeme shakeme
proud-for-love

coltre:

I love taking pictures of my friends when they are not looking. This is Charlie and she’s in love 

Reposted fromweightless weightless viamisspandora misspandora
proud-for-love
2574 e8d0
proud-for-love
Reposted fromthebelljar thebelljar viamisspandora misspandora
proud-for-love
0311 c3ae
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaskins skins
proud-for-love
8673 6d92 500
Reposted fromkarosia karosia viaolawie olawie
proud-for-love
1853 a3bc
.
proud-for-love
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter viamyinstantneed myinstantneed
proud-for-love
Nawet nie wiesz jakie to piekące uczucie. Jak to jest, kiedy słuchasz mężczyzny i wydaje Ci się, że on wyciąga z twojej głowy pewne myśli jak z szuflady. Włącza muzykę i to jest właśnie to, co chciałaś usłyszeć. Wlewa do kieliszka wino i to jest właśnie to wino, na jakie miałaś ochotę. Idzie zmienić koszulę i wraca w koszuli, o jakiej marzyłaś, żeby miał na sobie... A jak z nim rozmawiasz, to prawie tak, jakbyś słuchała swojego najgłębszego, najbardziej przemyślanego i najlepszego głosu wewnętrznego. Taka niezwykła zgodność tego, co myślisz i czujesz z tym, co słyszysz.

- Janusz Leon Wiśniewski 
Reposted byjanusz-wisniewskicytatyt-e-x-tnxkxmole-w-filizancedynamiteolawierelationshitanakareninaladycianshadontdreamitsoverX88B88somewhereonlyweknowblacksadcatTewiqellaMarysiaJanexxxylattemacchiatothepartthathurtsthemostoxygeniumzgrecrivainheartbreakmargerrytkamikrokosmosflawedrusalkadmiralsentymentalnasoftlymymindsgingerowaaserialowaaaxsneakyxmaaartynnnsarazationtobuildahomewetryagainicantbreathemoredreamspleasepromiskuizmnotthesamewisienka207tooskaathankfullypartyhardorgtfobeliveinmeumie-rankomisiekmalinowynietutejszanot-aliceliselcarriecarriewszystkodupahazyNieOdejdeStadshelikestoliebeautifull-lieThe1995vstanetake-me-to-Scotlandlottibluebellbeautifull-lie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl